Idealne frizure za vašo obliko obraza

Pogoji uporabe strani

Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin Frizurein.si OPOZORILO S prebiranjem vsebine na www.frizurein.si se uporabnik strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin Frizurein.si. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam svetujemo, da spletno mesto Frizurein.si zapustite, oziroma, ne prebirate njenih vsebin.

1. Splošne določbe

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani Frizurein.si se nanaša na pogoje uporabe spletnih vsebin/storitev na spletnih straneh Frizurein.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani Frizurein.si.

2. Definicija pojmov

  • Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.
  • Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletno stran Frizurein.si (v nadaljevanju uporabnik).
  • Uporabnik vsebin/storitev je vsak, ki obišče spletne strani Frizurein.si.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

3. Dostopnost spletne strani Frizurein.si

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani Frizurein.si vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Frizurein.si.

Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višje sile.

4. Način dostopa

Uporaba in dostop do spletne strani Frizurein.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev.

Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih na spletni strani Frizurein.si. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh Frizurein.si. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine članstvo v Frizurein.si.

5. Pogoji uporabe

Starost in odgovornost

Za uporabo vsebin objavljenih na Frizurein.si ni starostnih omejitev. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.

Druga pravila uporabe

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh Frizurein.si.

6. Splošna priporočila uporabnikom

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.